spaenhovenmodeDe persoonsgegevens die de bezoekers van deze site bij de registratie ingeven, worden door Spaenhoven Mode opgenomen in een geïnformatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van Botex NV, Yzerhand 89-91 te Beveren, website@spaenhovenmode.be.

Spaenhoven Mode stelt alles in het werk opdat deze persoonsgegevens worden beveiligd op basis van de wettelijk vereiste standaarden.

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van onze reclameacties of eventuele andere activiteiten. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten, door het versturen van een e-mail naar website@spaenhovenmode.be.

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan commerciële partners van Spaenhoven Mode binnen de EU, waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor de gebruiker. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten, door het versturen van een e-mail naar website@spaenhovenmode.be. De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens, en kan op elk ogenblik verzoeken deze gegevens te verbeteren of te verwijderen.

Bij internetbezoek plaatst Spaenhoven Mode cookies op de computer van de bezoeker met als bedoeling het gebruik van de website efficiënter te maken. U kan cookies weren van uw harde schijf door deze uit te schakelen, doch in dat geval kan de goede werking van de site niet absoluut worden gegarandeerd.

Voor alle vragen, opmerkingen, verbetering van gegevens, verwijdering uit het bestand met persoonsgegevens of andere kan u contact opnemen met Botex NV, Peter Bogaert, Yzerhand 89-91 te Beveren, website@spaenhovenmode.be

Administratie

Algemeen

Informatie

© 2004 - 2021 Spaenhoven Mode. All Rights Reserved.